Thông báo

Thông báo về việc học lại và học cải thiện năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc tổ chức học và thi các khóa

Thông báo lịch làm việc của hội đồng xét tốt nghiệp năm 2021

Thông báo về việc tạm dừng lịch thi các khóa 11, 12, 13 và chuyển sang đào tạo trực tuyến đối với khóa 14 để chủ động phòng, chống dịch Covid -19.

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 -2020